Lenes naturnyheder nr. 10 – Plant for hasselmusen

Oprindeligt bragt d. 4/1 2019 i Haastrups lokale nyhedsbrev “Udkigsposten”.

De af jer, som kender mig godt, ved at jeg nogle gange kan have svært ved at lade være med at snakke om hasselmus, når snakken falder på noget inden for natur. Jeg har tidligere skrevet om hasselmusen i naturnyhederne, men nu må jeg skrive lidt igen. For det første vil jeg med stolthed fortælle, at jeg for nylig fandt ’min’ første naturlige sommerrede, hvilket ærlig talt er lidt af en bedrift! Der er så få dyr pr. hektar (2-4 dyr i de bedste habitater), at det at finde en rede på størrelse med en grapefrugt (som i øvrigt helst bygges i hulheder i træer) kræver ualmindeligt gode øjne eller meget held. I mit tilfælde var det nok primært det sidste, da det ikke er lykkedes mig siden, selvom jeg har brugt mange timer på det. Grunden til at det er relevant for Nyhedsbrevet er, at jeg fandt reden tæt på Håstrup, i Malsdam skov, hvilken hænger sammen med skovene omkring Trente Mølle, som igen hænger sammen med skovstykker helt op til Trebjerg. I disse skove har hasselmusen ikke været dokumenteret i de senere år, men den er der altså stadig – hurra!
I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at man som privat lodsejer i Faaborg-Midtfyn kommune kan søge tilskud hos Naturstyrelsen til at tilplante områder med planter, som er til gavn for hasselmusen, som f.eks. eg, fuglekirsebær, hæg, almindelig røn, hassel, syren, kvalkved, slåen, hvidtjørn og roser. Der gives et tilskud på 90 % af plantens pris! Så står man med eksempelvis et stykke mark, som man ikke helt ved hvad man skal stille op med, så kunne man jo passende søge om at få tilskud til beplantning i form af skov eller læhegn. De eneste krav er, at jordstykket er i tilknytning til eksisterende skov eller levende hegn. Læs mere på https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-hasselmusen/. Næste ansøgningsfrist er 30. april.
Ud over at skabe potentielle levesteder for hasselmusen, så kan man glæde sig over, at en sådan tilplantning vil glæde mange insekter, fugle og pattedyr, og derudover vil tilvæksten af vedmasse også binde CO2. Og tænk sig, hvis det tilmed ville betyde, at hasselmusen kunne blive fast beboer i Håstrup! Her er jo plads til alle 😊
Godt nytår!

1 thought on “Lenes naturnyheder nr. 10 – Plant for hasselmusen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close