Lenes naturnyheder – Vildsvinet

Lenes naturnyheder udkommer i Haastrups lokale nyhedsbrev “Udkigsposten”

Vildsvinet er jo på sin vis højaktuel, og så alligevel ikke. Det er nok ikke gået mange forbi, at der bygges et hegn i Sønderjylland for at holde svinet ude, selvom antallet af strejfende vildsvin synes at være relativt få. Den sag kan der jo siges meget om, men det vil jeg nu ikke lige bruge krudtet på lige nu. Derimod vil jeg fortælle lidt om, hvorfor jeg synes vildsvinet, set fra en biologs synspunkt, er et megafedt dyr.

Som bekendt var jeg for nylig i Skåne, hvor der i nogle områder er virkelig mange vildsvin, og her var det tydeligt, hvor stor en effekt arten har på sine omgivelser. Vildsvinet er jo nærmest en lille grisekrop med en kæmpestor plov monteret foran! Hovedet kan fylde op til en tredjedel af kropslængden og i nakken sidder nogle meget kraftige muskler. Det bevirker, at vildsvinet i jagten på velsmagende rødder og insektlarver kan pløje jord op, selv når det er frossent i ned til 8-10 cm – med næsen vel at mærke! I de skånske skove fandt jeg desuden flere store myretuer fra rød skovmyre, som havde været offer for vildsvinene – de lignede nærmest miniature-vulkankratere. Nedenfor ses billeder af myretue og pløjet jord.

Men hvorfor bliver en biolog så begejstret over denne destruktion? Det gør jeg, fordi vildsvinenes hærgen skaber en dynamik, som giver levesteder for flere forskellige arter. Hvis f.eks. noget af jorden vendes i en skovlysning, som er vokset til med græs, så giver det mulighed for, at nye blomsterfrø kan spire og få en chance for at gro. Disse urter giver til gengæld næring til forskellige insektarter, som igen kan ende som føde for insektædende fugle osv. På denne måde fungerer vildsvinet som en nøgleart – en art hvis tilstedeværelse har betydning for sine omgivelser og dermed mange andre arter. Det kan være med til at give en øget biodiversitet (og det er jo noget en naturnørd bliver begejstret over!) ved at skabe en dynamisk natur – præcis ligesom bæveren skaber forskellige levesteder ved at oversvømme arealer.

I øvrigt er vildsvinet rimelig ninja. Det lever fra tropisk regnskov til tempereret løvskov, spiser alt, svømmer godt (det hegn skal vist bygges ud i vandet!), er hamrende intelligent og er et af blot fire pattedyrsarter, som er modstandsdygtig over for visse former for slangegift. Dette er en tilpasning til at kunne æde giftige slanger i de tropiske egne, hvor arten oprindeligt opstod. Det er da sejt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close