Hasselmusen er (heldigvis) stadig en lokal art i Haastrup

En af mine største laster er jo nok at snakke om hasselmusen i tide og utide. Så undskyld mig, at jeg skriver om den igen! Men der er altså sket noget stort. I sidste uge kom nemlig resultaterne af de undersøgelser om hasselmusens udbredelse, som Danmark er internationalt forpligtiget til at foretage, og Miljøstyrelsen varetager (NOVANA – det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur). For os haastruppere er den ekstra interessant i år, fordi den er foretaget i skovene omkring Haastrup og viser, at der stadig er hasselmus i nogle af skovene. Måske kommer det ikke som den store overraskelse for nogen, men ikke desto mindre er det en dejlig nyhed, fordi det generelle billede er, at hasselmusen forsvinder i yderkanten af udbredelsesområdet, og det er faktisk der vi ligger.

Udvalgte skove i omegnen af Haastrup, hvor der af Miljøstyrelsen blev søgt efter hasselmus i 2018. De grønne stjerner angiver fund, mens blå angiver mit fund i 2019.

Der blev registreret to reder i skoven ved Haastrup Bjergvej, og dermed endnu tættere på Haastrup end den rede, jeg fandt sidste år i Malsdam skov. I Malsdam blev der registreret tre reder, mens der blev ledt forgæves i skoven ved Hanneslund og skoven mellem Trente Mølle og Trebjerg. Jeg fandt selv en enkelt rede i skoven på modsatte side af Trentevej.

Dybt inde i brombærkrattet sidder hasselmusens rede ofte. Den kendetegnes ved at være kugleformet og indeholder typisk visne blade og strå, men aldrig kviste, mos og fuglefjer.

Som man måske kan fornemme på tallene, vælter vi os ikke i hasselmus, og Miljøstyrelsens ekstensive overvågning hvert sjette år, tillader faktisk, at bestande uddør uden vi overhovedet når at se det komme (det har jeg en tysk statistikers ord for!). Men indtil videre er de her stadig nogle steder! Hasselmusen forsvinder især, fordi de ikke trives i skove med intensiv skovdrift med ensartede kulturer, fordi læhegnene, som tidligere forbandt skovene, forsvinder eller bliver ringere. Kort sagt er skovene for små og fragmenterede, og mangler variation i plantearter og – strukturer (f.eks. krat, gamle træer, lysninger osv.). Og her tæller juletræsplantager som de rene ørkener, ikke bare for hasselmusen, men for langt de fleste andre dyr!

Hasselmusen er tilhænger af krat! Og selvfølgelig også hassel.

Hvis jeg nu har tændt et brændende ønske hos nogle af læserne om at gøre noget aktivt for at forbedre hasselmusens chancer for at eksistere omkring Haastrup fremover, så er det en rigtig god idé at rejse læhegn eller kratskov, som forbinder lignende arealer. Det kan man ovenikøbet få et overordentlig flot tilskud på 90 % af planternes pris til på følgende link: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-hasselmusen/.

Og selvom hasselmusen måske ikke flytter ind med det samme, så gør alle de hjemmehørende plantearter godt for mange andre dyr, som også desperat mangler levesteder i landbrugslandet.

Øvrige overvågningsdata kan hentes på http://naturdata.miljoeportal.dk/freeTextSearch?searchText=hasselmus

Læs tidligere indlæg om hasselmusen:

https://naturformidlerne.com/2019/01/29/lenes-naturnyheder-nr-5-hasselmusen/

https://naturformidlerne.com/2019/01/30/lenes-naturnyheder-nr-10-plant-for-hasselmusen/

https://naturformidlerne.com/2019/11/03/hvad-er-de-vi-laver-med-de-hasselmus/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close