Majgøgeurter i fuldt flor

Oprindeligt bragt i Haastrups lokale nyhedsbrev ‘Udkigsposten’ d. 15/5 2020.

Selvom det er en årlig begivenhed, så synes jeg ikke det skal gå ubemærket hen; nu begynder Skånemosens maj-gøgeurter atter at blomstre!

De smukke orkidéer står i rigkærene, hvor jorden er fugtig og lysåben. Det er svært, ikke at blive begejstret over plantens skønhed, og selvom man kunne fristes til at tro, at orkidéerne er sat i verden for at forkæle vores øjne, så er det ingenlunde tilfældet. Derimod har blomsterne gennem evolutionen udviklet sig til små kunstværker til ære for insekterne, som de er absolut uimodståelige over for. De fine striber og pletter på blomstens kronblade fører ind mod blomstens midte og skriger ’jeg har nektar her!’

På dette lidt lysere individ ses pletterne tydeligt.

Men det er bedrag. Maj-gøgeurten danner ingen nektar, men det finder humlebien først ud af, når den har været i blomsten for at tjekke. Under besøget klistrer gøgeurten en pakke pollen i nakken på bien. Humlebien tjekker typisk lige et par blomster mere, inden den føler sig helt overbevist om, at maj-gøgeurterne er nogle fupmagere og flyver videre mod andre blomster. Inden da har den dog nået at bestøve nogle af gøgeurternes blomster, og så har de fået hvad de ville, de bedrageriske gøgeurter.

Du kan de næste par uger opleve maj-gøgeurterne i smuk forening med blandt andre den nikkende eng-nellikerod og smørgule eng-kabbeleje til tonerne af nattergal, gøg og masser af andre lystige fugle.

Eng-nellikerod
Eng-kabbeleje

Husk blot, at planterne er fredede, og må hverken plukkes eller graves op!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close