Sikke dog en bøllebi!

Oprindeligt bragt i Haastrups lokale nyhedsbrev ‘Udkigsposten’ d. 17/4 2020.

Jeg har været nede og tjekke, om Skånemosens rødbrystede jordbier (måske du husker, at jeg skrev om dem sidste år?) var godt i gang med årets gravearbejde, og det var de.

Rødbrystet jordbi i gang med at grave sine gange ud.

Men efter ret kort tid, fangede en anden lille vims bi min opmærksomhed. Og den lignede altså en, der var ‘up to no good’! Og ganske rigtigt, så var den lille hvepselignende bi, som kaldes tidlig hvepsebi, i gang med at skulke fra tjansen med at sikre næste års afkom ved at snylte på jordbien.

Det er jo ikke svært at forstå hvorfor den hedder hvepsebi.

Den lille bølle venter nemlig til jordbien flyver ud efter en ny last pollen, før den skynder sig at kravle ned i jordbiens gang og lægge æg i jordbiens rede. Når hvepsebiens larve klækker, æder den rub og stub i reden – pollen og det hele, inklusiv jordbiens larve.
Hmm.. minder det egentlig ikke om noget man har hørt før? På engelsk kaldes de cuckoo bees, altså gøgebier, og det rammer da vist meget godt.
Der var mange af dem dernede, og det tyder på, at der har været mange jordbier at snylte på. De mange hvepsebier betyder måske, at knapt så mange rødbrystede jordbier kommer på vingerne næste år, og til gengæld vil hvepsebierne have færre værter at snylte på. Sådan er naturen jo så dynamisk og forunderlig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close